• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος Μπόμπολος' | 17 Δεκεμβρίου 2020, 19:10

    5.2.6 Υποστήριξη της Παραγωγικής Λειτουργίας Έργων Από την ανάγνωση του περιεχομένου της παραγράφου, εξάγεται το συμπέρασμα ότι τα έργα που θα ενταχθούν θα υλοποιούνται μόνο ως υπηρεσίες νέφους (IaaS, PaaS, SaaS). Είναι αποκλειστεί το ενδεχόμενο αυτοτελών συστημάτων υλικού εξοπλισμού και εφαρμογών; Αν ναι, έχει γίνει σχετική μελέτη;