• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος Μπόμπολος' | 17 Δεκεμβρίου 2020, 19:47

    9.5 Πολιτισμός Επέκταση της εφαρμογής του ηλεκτρονικού συστήματος εισιτηρίων (etickets.tap.gr). Υλοποίηση B2B πλατφόρμας για πρακτορεία εξυπηρέτησης πληρωμών Δεν περιγράφεται το «front-end» εργαλείο (hardware και software) του ηλεκτρονικού συστήματος εισιτηρίου. Προτείνεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση συστήματος πιστοποίησης και ελέγχου εισόδου επισκεπτών (accreditation and access control), το οποίο θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την νόμιμη και ασφαλή είσοδο των επισκεπτών στους αρχαιολογικούς χώρους.