• Σχόλιο του χρήστη 'Παναγιώτης Κυριακουλάκος- ΑΣΙΦΑ ΕΛΛΑΣ' | 9 Μαρτίου 2017, 23:39

    Στην ουσία το άρθρο 2 μας καλεί να σχολιάσουμε τον πίνακα Α που πριμοδοτεί με μόρια τις κατηγορίες Α (πολιτιστικά κριτήρια), Β (Βασικοί συντελεστές) και Γ (Παραγωγή), οι οποίες εξειδικεύουν τους όρους και προϋποθέσεις υπαγωγής της επένδυσης στον αναπτυξιακό νόμο. Για τον πίνακα Β (Δύσκολα έργα- ειδικά πολιτιστικά κριτήρια) αναφερθήκαμε κατά το σχολιασμό του άρθρου 1. Είναι εμφανές ότι οι κατηγορίες αυτές έχουν σκοπό να προσελκύσουν ξένες επενδύσεις στη χώρα μας, να δώσουν απασχόληση σε Έλληνες επαγγελματίες και να ενισχύσουν παραγωγές που έχουν ελληνική πολιτιστική ταυτότητα, με την ελπίδα να έχουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην εικόνα της Ελλάδας και στην οικονομία της. Από την πλευρά της ΑΣΙΦΑ ΕΛΛΑΣ έχουμε να παρατηρήσουμε ότι στην κατηγορία Β.2 που περιγράφονται ορισμένες ειδικότητες της δημιουργικής ομάδας του έργου, βασικοί συντελεστές για τα κινούμενα σχέδια μπορεί να είναι επίσης οι ειδικότητες δημιουργός κινουμένων σχεδίων (animator) και εικονογράφος σεναρίου (storyboard artist). Αναρωτιόμαστε επίσης αν στην κατηγορία Γ.2 αρκεί η αναφορά "γυρίζονται σε ελληνικά στούντιο" περιλαμβάνει και την υλοποίηση σκηνών του σεναρίου σε στούντιο κινουμένων σχεδίων στην Ελλάδα. Τέλος, ίσως χρειάζεται να προσυεθεί μια μοριοδοτούμενη κατηγορία Γ.9 για τη χρήση ελληνικού αρχειακού υλικού.