• Σχόλιο του χρήστη 'Παναγιώτης Κυριακουλάκος- ΑΣΙΦΑ ΕΛΛΑΣ' | 10 Μαρτίου 2017, 00:20

    Εάν με τον όρο παραγωγή οπτικοακουστικών έργων στο πλαίσιο διασυνοριακής παραγωγής εννοούνται γενικότερα οι συμπαραγωγές, τότε θα θέλαμε να επισημάνουμε την πρωταρχική συμβολή τους στην ανάπτυξη μιας εγχώριας βιομηχανίας παραγωγής οπτικοακουστικών έργων. Η σύμπραξη με ευρωπαίους συμπαραγωγούς (όταν γίνεται βέβαια με υγιείς κανόνες συνεργασίας) πολλαπλασιάζει τις δυνατότητες πρόσβασης του κοινού στο έργο και αξίζει ίσως τη θέσπιση ειδικών κινήτρων η προσέλκυση τέτοιων επενδύσεων στην Ελλάδα. Ο τομέας των κινουμένων σχεδίων προσφέρεται για συμπράξεις τέτοιου τύπου και θα ωφεληθεί από τη θέσπιση ειδικών κινήτρων για προσέλκυση ξένων συμπαραγωγών. Προφανώς και η εκτέλεση υπεργολαβιών θα ωφεληθεί αλλά αυτή καλύπτεται πλήρως από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και δεν απαιτεί θέσπιση άλλων ειδικών κινήτρων.