• Σχόλιο του χρήστη 'Κωνσταντίνος' | 8 Ιουλίου 2021, 23:06

    Από την σχετική διάταξη πρέπει να εξαιρεθούν τα 24 σήμερα έμμισθα υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία Κω-Λερου και Ρόδου, τα όποια η συνεχόμενη υποστελέχωση τους από το 2017, έτος κατάθεσης στην βουλή του νόμου 4512/2018, ως σήμερα, έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στις συναλλαγές και στην εξυπηρέτηση του κοινού, καθώς καθιστά ανέφικτη τυχόν προσπάθεια της διοίκησης, ήτοι υπουργείου δικαιοσύνης, για στελέχωσης τους δια προκήρυξης θέσεων πρόσληψης υπαλλήλων μέσω ΑΣΕΠ λόγω χρονοβόρας διαδικασίας. Ως εκ τούτου, το εν λόγω άρθρο απαιτεί διόρθωση ως προς το πεδίο εφαρμογής ( εξαίρεσης) για τα εν λόγω έμμισθα υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία, για τα όποια το ελληνικό κτηματολόγιο οφείλει επιτέλους, 4 χρόνια μετά, να τηρηθεί το ισχύον σήμερα χρονοδιάγραμμα κατάργησης τους, με καταληκτική ημερομηνία την 17/1/2022.