• Σχόλιο του χρήστη 'Ιωάννης Κουμπιάδης' | 17 Ιουλίου 2021, 09:51

    - Ο κεντροαριστερός σημερινός απόλυτα επιτυχημένος εξαιρετικός 37 χρονος Υπουργός κ. Κυριάκος Πιερρακάκης , με τη συγκροτημένη σκέψη και τον ελκυστικό λόγο του, απόφοιτος του Χάρβαρντ και του ΜΙΤ, του οποίου δεν ξεχνιούνται εύκολα οι κατά καιρούς σημαντικές δηλώσεις του, όπως « η Ελλάδα ούτε καμία χώρα δεν μπορεί να αλλάξει με «copy paste από πανεπιστημιακά εγχειρίδια» και ο οποίος απέδωσε τις αστοχίες του Μνημονίου στην άγνοια των εμπνευστών του , αφού γι΄αυτόν οι άνθρωποι των διεθνών οργανισμών όπως το ΔΝΤ είχαν έτοιμα μοντέλα και πακέτα μεταρρυθμίσεων, αλλά χωρίς αυτά να έχουν λάβει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της χώρας μας , αναγνωρίζοντας σοφά όμως ο κ. Πιερρακάκης και ότι η περίφημη «ελληνική ιδιαιτερότητα» είναι συχνά ένα άλλοθι για να μην προχωρήσουν αυτονόητες αλλαγές. Αυτές τις αυτονόητες αλλαγές προωθεί ήδη με το υπό δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο « ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ -ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ».. Ο κ. Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης εισάγει σημαντικές καινοτομίες ιδιαίτερα με τα άρθρα 29 και επέκεινα ,αρχίζοντας από τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Ακινήτου και εισάγοντας δε άμεσα για όλα τα υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία της χώρας πριν και μετά την ένταξη τους στο εθνικό Κτηματολόγιο στις νέες ψηφιακές υπηρεσίες του Υπουργείου του με την ένταξη των ψηφιακών υπηρεσιών παροχής πληροφοριών οχημάτων στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-Ε.Ψ.Π.) και με την δημιουργία της Ψηφιακής υπηρεσίας «myPhoto». - Είναι βέβαιο ότι μετά τη ψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου μια νέα εποχή αρχίζει για τα λειτουργούντα εν λόγω γραφεία ακόμη με απαρχαιωμένα χειρόγραφα συστήματα , θυμίζοντα εποχές του ιππήλατου και του αραμπά. - Προσωπικά έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον κ. Υπουργό ότι επί των ημερών του θα δούμε επιτέλους και στις κτηματικές συναλλαγές «φως στο τούνελ» και όλα θα λειτουργούν στην νέα ψηφιακή μορφή με τις ήδη απίστευτες ταχύτητες των 5G. - Η θεσμοθέτηση του Κτηματολογικού Eφέτη στα δευτεροβάθμια δικαστήρια, εκτός του κτηματολογικού δικαστή και η υποχρεωτική τους συμμετοχή στη εκδικάση συναφών υποθέσων , - Η Επιμόρφωση κτηματολογικών δικαστών, με την υποχρέωση παρακολούθησης ειδικών σεμιναρίων επιμόρφωσης , - Η Διαδικασία διαμεσολάβησης με την υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης ενώπιον θεσμοθετημένου Κτηματολογικού Διαμεσολαβητή που επιλέγεται από ειδικό μητρώο, το οποίο καταρτίζεται και τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή από την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης, - Η σύσταση Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων στο ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» με αντικείμενο την επίλυση σύνθετων νομικών ζητημάτων κτηματολογικού δικαίου και την παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας των κτηματολογικών γραφείων του Φορέα. , - Η απόκτηση ιδιότητας Διαπιστευμένου Μηχανικού για το Κτηματολόγιο με Ειδικό Μητρώο Διαπιστευμένων Μηχανικών, προσωπικά θεωρώ ότι η θεσμοθέτηση όλων των παραπάνω αποτελούν σημαντικότατες βελτιώσεις στη υφιστάμενη νομοθεσία . Ειδικά για τη περιοχή μου τη ΔΩΔΕΚΆΝΗΣΟ , ως δικηγόρος με υπερσαρακονταετή ενεργή δικηγορία, παρακολουθώντας ανελλιπώς όλα τα χρόνια τα χρόνια προβλήματα των Κτηματολογίων Ρόδου και Κω , έχοντας ενεργή παρουσία , έχω τονίσει κατ΄επανάληψη ότι εκ των «ων ουκ άνευ» για την ένταξη τους στο εθνικό κτηματολόγιο είναι η προηγούμενη καταχώριση στα κτηματολογικά βιβλία όλων των χιλάδων εκκρεμουσών εγγραπτέων κτηματολογικών πράξεων και φυσικά η προηγουμένη ψηφιοποίηση τους Διαβάζοντας το άρθρο Άρθρο 15, ΤΟ ΟΠΟΊΟ ΕΠΙ ΛΈΞΕΙ ΑΝΑΦΈΡΕΙ: Κατάργηση άμισθων και έμμισθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων Ρόδου, Κω - Λέρου, Θεσσαλονίκης και Πειραιά – Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 1 ν. 4512/2018 Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 4512/2018 (A’ 5) τροποποιείται ως προς την προθεσμία κατάργησης των Υποθηκοφυλακείων και των κτηματολογικών γραφείων και η παρ. 7 αντικαθίσταται ως εξής: «7. Για την, σύμφωνα με την παρ. 5, κατάργηση των Υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείων και των θέσεων, εκδίδονται σταδιακά εντός εξήντα (60) μηνών, κατ` ανώτατο όριο, από τις 17.1.2018, αντίστοιχες αποφάσεις του Δ.Σ του Φορέα, κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή. Κατά το διάστημα του προηγούμενου εδαφίου, οι προϊστάμενοι των έμμισθων Υποθηκοφυλακείων και οι άμισθοι Υποθηκοφύλακες υποχρεούνται να χορηγούν προς το Φορέα όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη μεταφορά της άσκησης αρμοδιότητας, όπως ενδεικτικά τα στοιχεία που αφορούν το προσωπικό, τον εξοπλισμό και τις μισθώσεις ακινήτων, κατόπιν αιτήματος του Φορέα και εντός εύλογης προθεσμίας που ορίζεται με το σχετικό αίτημα. Με ίδιο αίτημα ο Φορέας δύναται να ζητά τη διενέργεια προπαρασκευαστικών εργασιών τις οποίες υποχρεούται να εκτελέσει ο υπηρετών προϊστάμενος του έμμισθου Υποθηκοφυλακείου ή ο άμισθος Υποθηκοφύλακας για την έγκαιρη έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου. Οι αποφάσεις του πρώτου εδαφίου δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για την ημερομηνία κατάργησης των Υποθηκοφυλακείων και των κτηματολογικών γραφείων του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 και έναρξης της λειτουργίας των κτηματολογικών γραφείων και των υποκαταστημάτων τους του άρθρου 15, αναρτάται ανακοίνωση του Φορέα στην ιστοσελίδα του.» 17 , ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΙ Σ ΜΟΥ : Ηδη έχουν ολοκληρωθεί ως γνωστόν οι εργασίες της συσταθείσας προ τριμήνου Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την μετάπτωση των Κτηματολογίων Ρόδου και Κω –Λέρου στο εθνικό Κτηματολόγιο. Δηλαδή κοντολογίς ενώ η Πολιτεία τελικά προχώρησε στη ψήφιση ξεχωριστού νομοσχεδίου , ώστε να ρυθμιστούν ξεχωριστούν όλα όσα αφορούν την ένταξη των Κτηματολογίων Ρόδου και Κω –Λέρου στο εθνικό Κτηματολόγιο, λόγω των ιδιαιτεροτήτων και του ισχύοντος Κτηματολογικού Κανονισμού, στη παραπάνω διάταξη του άρθρου 15 συμπεριλαμβάνονται ξανά και τα Κτηματολογικά Γραφεία Ρόδου, Κω για την ένταξη τους με την απλή σταδιακά εντός εξήντα (60) μηνών, κατ` ανώτατο όριο, από τις 17.1.2018 απόφαση του Δ.Σ του Φορέα, κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή. Προσοχή: Αυτή η αναφορά και στα Κτηματολογικά Γραφεία Ρόδου, Κω θα πρέπει να απαλειφθεί , αφού αυτά δεν θα ενταχθούν με απλή απόφαση του ΔΣ , αλλά με ειδικό νομοσχέδιο το οποίο ήδη βρίσκεται στα χέρια του κ,. Υπουργού Δικαιοσύνης και είναι καθ΄οδόν για δημόσια διαβούλευση , για το οποίο φυσικά θα υπάρξουν ξεχωριστά σχόλια. Ευχαριστώ. Ρόδος 17-07-2021 , δικηγόρος Ρόδου Ιωάννης .Σ. Κουμπιάδης (ΑΜ 100 ΔΣΡΟΔΟΥ).