• Σχόλιο του χρήστη 'Γεώργιος Τζιόρας' | 6 Δεκεμβρίου 2017, 10:03

    1. Η λειτουργία των ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών που μεταδίδουν το πρόγραμμά τους σε ελεύθερη λήψη μέσω επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, υπόκειται σε αδειοδότηση, η οποία γίνεται κατόπιν ξεχωριστής διαγωνιστικής διαδικασίας για κάθε κατηγορία. Η διαδικασία αδειοδότησης διενεργείται από το Ε.Σ.Ρ., το οποίο εκδίδει τη σχετική προκήρυξη 2. Oι άδειες διακρίνονται σε εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας. Εθνικής εμβέλειας είναι οι άδειες που καλύπτουν πληθυσμιακά την επικράτεια και περιφερειακής εμβέλειας οι άδειες που καλύπτουν πληθυσμιακά τις Περιοχές Απονομής, όπως καθορίζονται με τον εκάστοτε ισχύοντα Χάρτη Συχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ραδιοφωνικής ευρυεκπομπής. 3. Η άδειες των σταθμών εθνικής εμβέλειας, υπόκεινται σε διαγωνιστική διαδικασία δημοπράτησης υψηλού τιμήματος και οι άδειες περιφερειακής εμβέλειας υπόκεινται σε διαδικασία μοριοδοτικής δημοπράτησης σε πρώτο στάδιο και στην συνέχεια υποβάλλονται σε καταβολή χαμηλού αντιτίμου, σύμφωνα με τις αρχές δικαίου αθέμιτου ανταγωνισμού. 4. Οι ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης διακρίνονται αναλόγως του χαρακτήρα του προγράμματός τους σε γενικής και ειδικής στόχευσης και βάσει αυτού αδειοδοτούνται αντιστοίχως.