• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ' | 8 Δεκεμβρίου 2017, 18:39

    Οι δημοτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί, πρέπει να εξαιρεθούν από κάθε διαδικασία δημοπράτησης των αδειών και να διατηρήσουν τις συχνότητες, με τις οποίες έχουν ταυτιστεί στην μέχρι τώρα πορεία τους. Οι δημοτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί αποτελούν Δημόσια μέσα ενημέρωσης, με ανοικτές τις πόρτες σε όλους, δεν είναι κερδοσκοπικές επιχειρήσεις και ο λόγος της ύπαρξής τους είναι η ανάδειξη της τοπικής δημοσιότητας, η πληροφόρηση και η ψυχαγωγία όλων των πολιτών. Καμιά δημοτική επιχείρηση ειδικού σκοπού ραδιοφωνίας δεν μπορεί να μπει στην διαδικασία πλειοδοτικού διαγωνισμού και τούτο – διότι πέρα όλων των άλλων που είναι αυτονόητα - στις δημοτικές επιχειρήσεις τις αποφάσεις λαμβάνει το διοικητικό συμβούλιο και αναρτώνται στη Διαύγεια, συνεπώς ο νόμιμος εκπρόσωπος που θα λάβει μέρος σε μια τέτοιου είδους διαγωνιστική διαδικασία θα είναι γνωστό σε όλους το ποσό που θα μπορεί να διαθέσει για την άδεια του σταθμού.