• 2β. Είναι προβληματικό το γεγονός ότι δεν προβλέπονται μη κερδοσκοπικές άδειες (πχ κοινωνικό ραδιόφωνο), ως ειδική κατηγορία αδειοδότησης χωρίς διαδικασία πλειοδοσίας, παρά τις προεκλογικές εξαγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ και την ευρωπαϊκή πρακτική. Γενικές παρατηρήσεις: Παραμένει ανοιχτό το ερώτημα με ποιο νομικό καθεστώς θα προχωρήσει το αναλογικό ραδιόφωνο που υποτίθετο ότι θα αδειοδοτηθεί ταυτόχρονα με το ψηφιακό. θα υπάρξει νέα νομοθεσία, θα δοθούν άδειες με χρήση του προ δεκαετίας νόμου Ρουσόπουλου που δεν εφαρμόστηκε ποτέ, θα συνεχίσει το προσωρινό καθεστώς λειτουργίας ή θα οδηγηθούν σε κλείσιμο οι σταθμοί των FM που δεν θα αδειοδοτηθούν στην ψηφιακή αδειοδότηση. Η συγκεκριμένη διαβούλευση θα πρέπει να ακολουθηθεί από συμπληρωματικές διαβουλεύσεις: για τον Χάρτη Συχνοτήτων, για τον αριθμό αδειών καθώς και για το ποσό έναρξης της δημοπρασίας ανά περιοχή, προτού δημοσιευτούν οι σχετικές αποφάσεις.