• Σχόλιο του χρήστη 'Βασίλης Αργύρης' | 31 Μαΐου 2018, 23:38

    Η Κρανιά και η Χάρις της Ανατολικής Αργιθέας είναι ο ίδιος συνοικισμός στο Πετρίλο Αργιθέας.