• Σχόλιο του χρήστη 'Χρήστος Μητρόπουλος' | 1 Ιουνίου 2018, 09:02

    Δήμος Δωρίδας - Δημοτική Ενότητα Βαρδουσίων - Κοινότητα Υψηλού Χωρίου. Τα σπίτια που βρίσκονται στην δυτική πλευρά του χωριού(δηλ.το μισό χωριό), δεν έχουν πρόσβαση στα κανάλια της DIGEA παρά μόνο στα κρατικά κανάλια.