• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ' | 1 Ιουνίου 2018, 11:54

    Σε συνέχεια του ελέγχου που έγινε στους καταλόγους Α και Β των λευκών περιοχών βρέθηκε να μην έχουν συμπεριληφθεί ορισμένες περιοχές του Δήμου Δελφών τις οποίες είχαμε συμπεριλάβει στον πίνακα που είχαμε αποστείλει στο Υπουργείο. Οι περιοχές αυτές του Δήμου Δελφών είναι οι εξής: Άγιος Κωνσταντίνος Μοναστήριον Καλοσκοπή Καστέλλια Οινοχώριον Σκλήθρον Χρισσό Άγιος Νικόλαος Στενός Καστριώτισσα Μαυρολιθάριον Παρακαλούμε όπως συμπεριληφθούν οι πιο πάνω περιοχές στους καταλόγους των λευκών περιοχών. (Πληροφορίες: κ. Γεώργιος Μαργώνης,ΠΕ Πληροφορικής, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Διαφάνειας, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Τ.Π.Ε. ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ, Ρ. Κοντορήγα 10 Άμφισσα 33 100, email: g.margonis@delphi.gov.gr,ΤΗΛ: 2265351601) O Δήμαρχος Δελφών Θανάσης Παναγιωτόπουλος