• Σχόλιο του χρήστη 'ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΚΑΡΛΑΣ' | 1 Ιουνίου 2018, 13:27

    Σε συνέχεια του ελέγχου που έγινε στους καταλόγους Α και Β των λευκών περιοχών βρέθηκε να μην έχουν συμπεριληφθεί ορισμένες περιοχές του Δήμου Λεβαδέων τις οποίες είχαμε συμπεριλάβει στον αρχικό πίνακα που είχαμε αποστείλει στο Υπουργείο. Οι περιοχές αυτές του Δήμου Λεβαδέων είναι οι εξής: Άγιος Γεώργιος,ο Άνω Σούρπη,η Λεβάδεια,η Σταθμός,ο Παρακαλούμε όπως συμπεριληφθούν οι πιο πάνω περιοχές στους καταλόγους των λευκών περιοχών. (Πληροφορίες: κ. Παρις Χατζόπουλος ,ΠΕ Ηλεκτρολόγος, ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ, email: pxatzopoulos@livadia.gr,ΤΗΛ: 22613508451) για το Δήμο Λεβαδέων Δρ. Σκάρλας Λάμπρος, Επιστημονικός Συνεργάτης