• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΑΝΑΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ' | 4 Σεπτεμβρίου 2011, 20:06
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 3  0

    Η γνώμη μου είναι ότι κάθε κοίτασμα μεταλεύματος που είναι εκμεταλεύσιμο αξιοποιείται με την προϋπόθεση να τηρεί αυστηρά τους περιβαλοντολογικούς όρους και με υποχρέωση αποκατάστασης του περιβάλοντος και την δενδοφύτευση των εκτάσεων που θα χρησιμοποιηθούν ,και μάλιστα σταδιακά με την επιμέρους αποπεράτωση των εργασιών . Στο τέλος της εκμετάλευσης όλη η περιοχή να είναι "πάρκο". Στις λατομικές επιχειρήσεις να επιτρέπεται η εξόρυξη σε απόσταση απο οικισμό ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος , να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας ,και να γίνεται σταδιακή αποκατάσταση του περιβάλοντος με το πέρας των εργασιών και δενδροφύτευση .Με το πέρας των λατομικών εργασιών είναι υποχρεωμένη η λατομική επιχείρηση να διαμορφώσει και να δνδροφυτεύσει κατά τρόπο καλαίσθητο ακόμα και τα πρανή και όχι να χάσκουν σαν σεληνιακός κρατήρας.