• Σχόλιο του χρήστη 'Αποστολίκας Αθανάσιος' | 5 Σεπτεμβρίου 2011, 12:25
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 3  0

    Στην παρ. 2 των Βασικών αξόνων - Απαιτούμενων Επιμέρους Πολιτικών - Ενεργειών και Εξειδίκευση Ενεργειών που αφορά στο χωροταξικό σχεδιασμό, κρίνεται απαραίτητο να συμπεριληφθούν επιπλέον περιοχές. Εκτός από τα υπό εκμετάλλευση και τα εντοπισθέντα κοιτάσματα, θα πρέπει να ενταχθούν και περιοχές στις οποίες πληρούνται οι γεωλογικές προϋποθέσεις ύπαρξης κοιτασμάτων και τεκμηριώνονται από τη βασική γεωλογική έρευνα. Δεν αρκεί μόνο οι περιοχές αυτές να ενταχθούν γενικά σε μια γεωχωρική βάση ψηφιακών χωροταξικών δεδομένων, αλλά θα πρέπει να κατέχουν στο χωροταξικο σχεδιασμό μια σχεδόν ισότιμη θέση με τα υπό εκμετάλλευση - εντοπισθέντα κοιτάσματα.