• Σχόλιο του χρήστη 'Λίλα Β. Σαμπανοπούλου' | 18 Σεπτεμβρίου 2011, 21:30
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 5  1

    Ο πιερικός Όλυμπος είναι κηρυγμένος με την ΥΠ.Π.Ε/Φ 16/28383/1244/10-7-85 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 474/Β/25-7-85), ιστορικός και αρχαιολογικός τόπος. Συνεπώς και συμφώνως με τις διατάξεις § 18 του άρθρου 1 του ν.3208/03: «Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις που βρίσκονται εντός κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων, θεσμοθετημένων ζωνών προστασίας αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και ιστορικών τόπων, διέπονται από τις διατάξεις της αρχαιολογικής και δασικής νομοθεσίας. Στις περιπτώσεις που οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού κρίνουν ότι απαιτούνται μέτρα προστασίας, συντήρησης, έρευνας και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, αυτά εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας, χωρίς να απαιτείται έγκριση των αρμόδιων δασικών αρχών», οποιαδήποτε ενέργεια του Φορέα Διαχείρισης απαιτεί, κατά τις διατάξεις του ν. 3028/02 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς», προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού.