• Σχόλιο του χρήστη 'ELMIN - ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ' | 30 Σεπτεμβρίου 2011, 17:21
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

    Στην πολιτική πιστεύουμε ότι πρέπει να προσδιορίζονται και τα ακόλουθα: - Να δίδονται κίνητρα για την έρευνα ορυκτών πόρων από ιδιώτες (π.χ. φορολογικές διευκολύνσεις, επιχορήγηση απασχόλησης προσωπικού κλπ) και ιδιαίτερα στις περιοχές που προβλέπει ο χωροταξικός σχεδιασμός - Ο χωροταξικός σχεδιασμός να προβλέπει εξίσου την πρόσβαση σε περιοχές που δεν έχουν ερευνηθεί (άρα δεν υπάρχει πληροφορία) και να διασφαλίζει την αξιόπιστη πρόσβαση σε αυτές, ισότιμα με τις υπόλοιπες που έχουν ερευνηθεί ή και εκμεταλλευθεί - Διασφάλιση ότι οι χρηματοοικονομικές εγγυητικές σε περίπτωση κατάπτωσης θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αποκατάσταση του χώρου για το οποίο χορηγήθηκαν