• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος Κ' | 30 Σεπτεμβρίου 2011, 22:05
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

    Θα αναφερθώ στην 3β και ειδικότερα στα αντισταθμιστικά ωφέλη για τους ΟΤΑ από την επιβάρυνση του περιβάλοντος,και στη διαφάνεια στις σχέσεις με την τοπική κοινωνία. Εδώ ισχύει ο νόμος 2130 του 1933 που ορίζει ειδικό τέλος 2% επί της αξίας των ακατέργαστων λατομικών προϊόντων ,υπέρ των ΟΤΑ. Αποτέλεσμα του ανωτέρω νόμου (ο οποίος αντικατέστησε τον νόμο 1829 του 1989 που προέβλεπε τέλος 2% επί της αξίας των λατομικών προϊόντων στους ΟΤΑ) είναι το πιθανόν παγκόσμιο φαινόμενο η τιμή του ακατάργαστου τόνου περλίτη , μπετονίτη, κλπ στο Δήμο Μήλου που κατάγομαι και γνωρίζω, να παραμένει η ίδια για 18 συνεχή χρόνια. Έτσι για το 2010 τα έσοδα για τον δήμο Μήλου ήταν περίπου 219.618€. Προτείνω λοιπόν, επειδή όλα τα τέλη, ο ΦΠΑ και οι φόροι(δημόσιοι και δημοτικοί) υπολογίζονται στο τελική τιμολογιθείσα αξία ,να ισχύσει το ίδιο και στο ανωτέρω τέλος. Αυτό θα δημιουργήσει και διαφάνεια στις σχέσεις εταιριών και δημοτικής αρχής(που ...ξεχνούν να απαιτήσουν αναπροσαρμογή των τιμών).Περίπου 1,5% επί τις τιμολογιθείσας αξίας είναι η πρότασή μου. Ένα δεύτερο σημείο που θέλω να αναφερθώ είναι ότι θα πρέπει να ξεκαθαριστεί με απόλυτη σαφήνεια το πως και το πότε επέρχεται το πέρας της εξορυκτικής δραστηριότητας(ελάχιστη ποσότητα ανά έτος;). Διότι για να αποφύγουν το έξοδο της αποκατάστασης του περιβάλοντος εξορύσουν κάποια μικρή ποσότητα. Και ένα τρίτο σημείο είναι οι τεράστιοι όγκοι χώματος που δημιουργούνται(μέχρι να βρεθεί το ορυκτό ) να μην υπερβαίνουν κάποιο ύψος.