• Σχόλιο του χρήστη 'WWF Ελλάς' | 12 Οκτωβρίου 2011, 17:25
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 14  20

    1. Αρκετά ζητήματα, όπως η επισκεψιμότητα, βόσκηση, δραστηριότητες, παραπέμπονται σε ρυθμίσεις από τον Κανονισμό του Διοίκησης και Λειτουργίας. Θα πρέπει οι σχετικές επιμέρους μελέτες και ειδικά αυτές που έχουν να κάνουν με την επισκεψιμότητα (χιλιάδες πεζοπόροι ανά έτος), την ρύθμιση οικοτουριστικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων να καθοριστούν ως υποχρεωτικές για την θέσπιση του Κανονισμού Λειτουργίας προκειμένου να εξασφαλιστεί ορθή λειτουργία του πάρκου αλλά και να υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο λειτουργίας. Οι πρωτογενείς δραστηριότητες είναι επιθυμητές και σε κάποιες περιπτώσεις απαραίτητες για την λειτουργία του τοπικού οικοσυστήματος, ειδικά όταν ασκούνται με σαφείς όρους και προϋποθέσεις. 2. Για την αποφυγή καταχρήσεων, θα πρέπει να αποφευχθεί η χρήση των όρων «υποδομές» και «ελαφριές υποδομές», καθόσον μάλιστα δεν ορίζονται στο Π.Δ., ούτε πουθενά αλλού στην νομοθεσία. Προτείνουμε να γίνει απαρίθμηση με γενική περιγραφή των κατασκευών και συνδυασμό τους με τον σκοπό κατασκευής. 3. Άρθρο 3, παρ. Γ, εδ. β14, θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικές ζώνες και περιορισμοί για τη μελισσοκομία σε συνεργασία των αρμόδιων φορέων. Το σχέδιο Π.Δ. έχει ήδη ένα χωρικό περιορισμό, καθώς επιτρέπει την μελισσοκομία μόνο στην ζώνη Γ΄ αλλά θα πρέπει να υπάρξουν ειδικά μέτρα. Βάση του Φ.Ε.Κ. 1459/30-11-2000/Τ.Β. η ελληνική νομοθεσία προβλέπει αντιπυρικά μέτρα για τη διαδικασία του καπνίσματος μελισσών στα πλαίσια της αντιπυρικής προστασίας [π.χ., ο Κανονισμός απαιτεί ειδοποίηση του Πυροσβεστικού Σώματος αν γίνεται κάπνισμα σε κορμό]. Η συλλογή μελιού ουσιαστικά συμπίπτει με την αντιπυρική περίοδο, δραστηριότητα που εγκυμονεί κινδύνους για την πυροπροστασία στο Εθνικό Πάρκο. Προτείνουμε την πρόβλεψη για αδειοδότηση της δραστηριότητας από το Φορέα Διαχείρισης και άσκηση της σε ειδικές περιοχές της ζώνης Γ΄ με χαμηλή ή μέση επικινδυνότητα για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. 4. Άρθρο 3, παρ. Γ, εδ. β15, η συλλογή βοτάνων και γενικότερα ειδών χαμηλής βλάστησης (να επεκταθεί η απαγόρευση σε όλα τα είδη χαμηλής βλάστησης) θα πρέπει να αφορά μόνο σε μη εμπορική χρήση, ειδικά σε δημόσιες δασικές εκτάσεις. 5. Άρθρο 3, παρ. Γ, εδ. β18, η πρόβλεψη για κατασκευή υπόγειων δικτύων υποδομών να αποκτήσει υποχρεωτικό χαρακτήρα. 6. Επιπλέον προτείνουμε τις παρακάτω αναδιατυπώσεις: 1) Άρθρο 3, παρ. Α, εδ. β5 «Η κατασκευή και εγκατάσταση μόνο ελαφρών υποδομών…» να προστεθεί η φράση «…από φυσικά υλικά οι οποίες να συνάδουν το φυσικό περιβάλλον του Εθνικού Πάρκου…» 2) Άρθρο 3, παρ. Α, εδ. β8 «…προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών και του ΦΔ…» να προστεθεί η φράση «…ή προσωπικού φορέων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών (π.χ. Πυροσβεστικό Σώμα., διασώστες)…». 3) Άρθρο 3, παρ. Β, εδ. β6, γραμμή 5 «….των βιοτόπων τους…» να προστεθεί η φράση «…για λόγους πυροπροστασίας ή προστασίας από φυσικές καταστροφές…». 4) Άρθρο 3, παρ. Β, εδ. β8 «Έργα συντήρησης του υφιστάμενου…» να προστεθεί η φράση «… μέχρι την έκδοση του παρόντος Π.Δ., οδικού δικτύου…».