• Σχόλιο του χρήστη 'Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία' | 13 Οκτωβρίου 2011, 15:24
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 11  16

    Άρθρο 3 ΧΡΗΣΕΙΣ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΜΕΤΡΑ, ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Παράγραφος Α,β 5) Κρίνεται σωστό στη Ζώνη Α να υπάρχει αυξημένη αυστηρότητα στο καθεστώς προστασίας και να μη επιτρέπεται η εγκατάσταση ορειβατικών καταφυγίων, λόγω της όχλησης που προκαλείται. Παρόλα αυτά δεν υπάρχει ανάγκη για παρατηρητήρια σ’ αυτήν την ζώνη. Οι καιρικές συνθήκες στην ζώνη Α μάλλον απαγορεύουν τις ελαφριές κατασκευές και ως εκ τούτου θα χρειαστεί μεγαλύτερη παρέμβαση στο χώρο για μία στιβαρή δομή. Επίσης, προτείνεται να προστεθεί η λέξη «ελαφρές» υποδομές φύλαξης για να αποφευχθούν συνήθεις υπερβάσεις που έχουν συμβεί σε άλλες προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας. Παράγραφος Β, β 5) Η διαφοροποίηση της Ζώνης Β από την Α έγκειται στην υφιστάμενη χωροθέτηση των ορειβατικών καταφυγίων. Παρόλα αυτά θα πρέπει να προστεθεί ρητή ρύθμιση που δεν θα επιτρέπει εγκατάσταση νέων καταφυγίων στη Ζώνη Β. Παράγραφος Β, Β, 8) Προτείνεται στη συγκεκριμένη σοβαρή ρύθμιση ο ΦΔ να δίνει «σύμφωνη γνώμη, εφόσον εξασφαλίζεται υψηλός βαθμός προστασίας». Γενικά, στις Ζώνες Α και Β προτείνεται η απαγόρευση πρόσβαση σε σκύλους, καθώς μπορούν να δημιουργήσουν όχληση στα αγριόγιδα και στην ορνιθοπανίδα που φωλιάζει στο έδαφος. Παράγραφος Γ,β,10) Η δασική διαχείριση στις προστατευόμενες περιοχές πρέπει να αποτελεί το πρότυπο για την διαχείριση των δασών. Στην δασική διαχείριση – εκμετάλλευση που επιτρέπεται θα πρέπει να περιλαμβάνεται η ρητή απαγόρευση των αποψιλωτικών υλοτομιών. Δεν νοείται να υπάρχουν αποψιλωτικές υλοτομίες εντός του Εθνικού Πάρκου διότι υποβαθμίζουν σοβαρά την βιοποικιλότητα, αλλοιώνουν το τοπίο, ενώ μακροπρόθεσμα προκαλούν μειωμένα εισοδήματα για την τοπική κοινωνία. Παράγραφος Γ,β,11) Η βόσκηση πρέπει να ρυθμίζεται με Ειδική Λιβαδοπονική Μελέτη που λαμβάνει υπόψη την βοσκοϊκανότητα και την διατήρηση της βιοποικιλότητας και όχι με οποιαδήποτε γενικού τύπου διαχειριστική μελέτη.