• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτρης Νίκογλου' | 3 Ιανουαρίου 2012, 18:48

    Νομίζω ότι η απασχόληση τουλάχιστον ενός Δασοπόνου σε κάθε Δασικό Συναιτερισμό θα συνέβαλε αρκετά στην προώθηση των προϊόντων και της ποιότητας αυτών, στους συναιτερισμούς αλλά θα βοηθούσε και τον κλάδο των Δασοπόνων τον οποίο μαστίζει η ανεργία!