• Σχόλιο του χρήστη 'Νικόλαος Δενδρινός' | 5 Ιανουαρίου 2012, 19:32
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Ιθάκη, 19:00 / 05-Ιαν-2012 Πρός τό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας καί Κλιματικής Αλλαγής, Αθήνα Αγαπητοί κύριοι, Επεξεργασία λυμάτων ελαιοτριβείων --------------------------------- Αναφέρομαι στήν πραγματική, καί εν πολλοίς αξεπέραστη, δυσκολία διάθεσης τών αποβλήτων τών ελαιοτριβείων, ιδιαίτερα στήν νησιωτική Ελλάδα μέ έμφαση στά μικρά καί πολύ μικρά νησιά, όπου δέν υπάρχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις καί εγκαταστάσεις γιά τήν επεξεργασία καί διάθεση τών καταλοίπων από τήν έκθλιψη τού ελαιοκάρπου καί τήν παραγωγή τού ελαιολάδου, δηλαδή τού ελαιοπυρήνα καί τού λιόζουμου ("ατσίγαρου"). Παλαιότερα μέ τά απλού τύπου ελαιοτριβεία ο ελαιοπυρήνας ήταν περισσότερο εκμεταλλεύσιμος καί η μεταφορά του από τά νησιά στά εργοστάσια επεξεργασίας του, πού κυρίως ευρίσκοντο στήν ηπειρωτική Ελλάδα, ήταν συμφέρουσα, ενώ σήμερα παραμένει αδιάθετος καί δημιουργείται πρόβλημα διάθεσης (αποθήκευσης ή καί απόρριψης). Τά δέ υγρά λύματα ("λιόζουμα"), τά οποία παλαιότερα έρρεαν ελεύθερα στήν ξηρά ή στήν θάλασσα, σήμερα απαγορεύεται κάτι τέτοιο. Η ελαιοκαλλιέργεια καί η παραγωγή ελαιολάδου είναι ίσως η μεγαλύτερη αγροτική απασχόληση τών ελλήνων αγροτών. Τό ελαιόλαδο είναι ένα ουσιώδες, βασικό καί υγιεινό προϊόν γιά τήν επιβίωση τού ελληνικού λαού. Σάς παρακαλώ νά ερευνήσετε κάθε δυνατή προοπτική, γιά νά ευρεθεί μιά εφικτή λύση στήν διάθεση τών καταλοίπων τών ελαιοτριβείων μας.- Μέ τιμή Νίκος Δενδρινός Συντ/χος Ναυτικός