• Σχόλιο του χρήστη 'Τσολακίδης Παναγιώτης' | 9 Ιανουαρίου 2012, 23:22

    Η επιλογή αποφοίτου ΑΕΙ ή ΤΕΙ δε πρέπει να συγχέεται στην παρούσα νομοθετική ρύθμιση. Σημασία έχει η επιστημονική υποστήριξη των συνεταιρισμών με το κατάλληλο σύμβουλο, που μπορεί να είναι είτε Δασολόγος είτε Δασοπόνος, είτε και οι δύο συμπληρωματικά. Επίσης δε μπορεί να είναι στόχος η απορρόφηση ανέργων αλλά η σωστή και αειφόρος ανάπτυξη των συνεταιρισμών και των παραδασόβιων πληθυσμών και της οικονομίας και είναι βέβαιο ότι αν αυτό διασφαλιστεί, θα απορροφηθούν και οι αντίστοιχες ειδικότητες.