• Σχόλιο του χρήστη 'ΒΡΟΝΤΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ' | 13 Ιανουαρίου 2012, 15:25
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Αναφερόμενος στις παρατηρήσεις του κυρίου Νικολάου Δενδρινού, θα ήθελα να σημειώσω ότι το σύνολο των υποπροϊόντων ελαιοτριβείου κομποστοποιούνται, αφού πρώτα οξειδωθούν τα υγρά απόβλητα. Σχετική μέθοδος αναπτύχθηκε από το Πολυτεχνείο της Αθήνας (Ε.Μ.Π.), είναι χαμηλού κοστολογίου και εφαρμόζεται με ιδιαίτερη επιτυχία σε τρία τουλάχιστον ελαιουργεία στην Κρήτη και ένα στη Ζάκυνθο. Η μέθοδος μηδενίζει την περιβαλλοντική επιβάρυνση ενώ η παραγόμενη κομπόστα πωλείται, συνήθως, σε τοπικούς βιοκαλλιεργητές.