• Σχόλιο του χρήστη 'Ν. Τζουβάρας' | 15 Ιανουαρίου 2012, 09:59
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Άρθρο 2, Ορισμός 1.α. Η διατύπωση φαίνεται να χρειάζεται βελτίωση από άποψη σύνταξης, επειδή δείχνει διφορούμενη. Αν η διατύπωση αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Άρθρου 16 της ΚΥΑ 5673 / 1997, θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο συγκεκριμένο Παράρτημα περιλαμβάνονται βιομηχανικοί τομείς, δηλαδή ούτε "εγκαταστάσεις" (επεξεργασίας υγρών βιομηχανικών αποβλήτων) αλλά ούτε και "απόβλητα" (τα δύο ουσιαστικά στα οποία ενδεχομένως αναφέρεται η λέξη "που", η οποία καθιστά την πρόταση διφορούμενη και θα ήταν ίσως καλύτερο να αντικατασταθεί από κατάλληλο τύπο της αντωνυμίας "οποίος", δηλαδή "οι οποίες (εγκαταστάσεις)" ή "τα οποία (απόβλητα)"). Πέραν αυτού, η χρήση της λέξης "παρόμοια", σχετικά με σύνθεση αποβλήτων φαίνεται επίσης να δημιουργεί ασάφεια.