• Σχόλιο του χρήστη 'Ν. Τζουβάρας' | 15 Ιανουαρίου 2012, 09:11
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Άρθρο 2, Ορισμός 1.β. Ίσως θα πρέπει να διευκρινιστεί σε ποιές συνθήκες παραγωγής ιλύος αφορά ο υπόψη ορισμός. Αν αφορά αποκλειστικά σε οικιακά λύματα, πώς θα αποκλειστεί η ανάμειξη της ιλύος (πριν τη διάθεση) με ιλύς (αιτ. πληθ.) προερχόμενες από επεξεργασία βιομηχανικών υγρών αποβλήτων (είτε αμιγώς είτε μέσω αστικών λυμάτων); Επίσης, στην περίπτωση οικιακών λυμάτων, ποιος θα θεωρηθεί "φορέας παροχής της ιλύος", ο οποίος, σύμφωνα με τη διατύπωση της παρ. 9 του Άρθρου 9, θα έχει "την ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος παρακολούθησης"; Μήπως χρειάζεται να προστεθεί και ορισμός για τον "φορέα παροχής ανεπεξέργαστης ιλύος" (όπως προφανώς θα είναι η εν λόγω ιλύς, εφόσον θα προέρχεται μεν από επεξεργασία λυμάτων, αλλά για την ίδια δεν λαμβάνεται πρόνοια επεξεργασίας και για την οποία η διατύπωση της παρ. 9 του Άρθρου 9 - "εγχέεται ή παραχώνεται (χώνω < χέω)" - παραπέμπει ευθέως σε υδαρή κατάσταση);