• Σχόλιο του χρήστη 'Ν. Τζουβάρας' | 15 Ιανουαρίου 2012, 16:54
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Άρθρο 2, Ορισμοί 4, 5 και 7. Παρά το γεγονός ότι στο κείμενο του Σχεδίου αναφέρονται οι όροι "εδαφική εφαρμογή" (Παράρτημα Ι) και "εδαφική διάθεση" (Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ), επιλέγεται ο εντελώς γενικός (και ενδεχομένως αποπροσανατολιστικός) όρος "χρησιμοποίηση" (στον τίτλο της ΚΥΑ και εκτεταμένα στο κείμενο) για το αντικείμενο της υπόψη ΚΥΑ, το οποίο, αντίθετα, φαίνεται εντελώς συγκεκριμένο, καθώς αφορά αποκλειστικά σε εδαφικές εφαρμογές ιλύος. Αντίστοιχα, ο χρησιμοποιούμενος επίσης γενικός όρος "αξιοποίηση" θα ήταν ίσως προτιμότερο (εφόσον χρειάζεται) να περιοριστεί ως "εδαφική αξιοποίηση". Επί της ουσίας, ωστόσο, ο Ορισμός 5 φαινεται να χρειάζεται βελτίωση, δεδομένου ότι ταυτίζει την "αξιοποίηση" με τη "διαχείριση", ενώ αντίθετα (και ορθά), σύμφωνα με τον Ορισμό 7 η "αξιοποίηση" αποτελεί σκοπό της "διαχείρισης". Τέλος θα πρέπει να επισημανθεί ότι, ενώ το οριζόμενο στον Ορισμό 7 αφορά σε "επεξεργασμένη ιλύ", το κείμενο του ορισμού δεν αναφέρεται σε "επεξεργασμένη ιλύ" αλλά γενικά σε "ιλύ".