• Σχόλιο του χρήστη 'Ν. Τζουβάρας' | 16 Ιανουαρίου 2012, 09:16
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Άρθρο 2 (πλην των Ορισμών 1, 4, 5 και της δεύτερης εμφάνισης του Ορισμού 7, στην οποία αφορά προηγούμενο σχόλιό μου). > Οι αριθμήσεις των Ορισμών 6 και 7 εμφανίζονται δύο φορές. > Ορισμός 3. Ίσως ο όρος "υγιεινοποίηση" είναι πιο δόκιμος από τον όρο "υγειονοποίηση" (αν μη τι άλλο προσφέρεται προς ετυμολογικό προσδιορισμό). > Ενώ παρέχονται ορισμοί για τη "γεωργία" και τη "δασοπονία", έχει παραλειφθεί η παροχή ορισμού για την "αποκατάσταση τοπίου και εδάφους". > Στη νομοθεσία για τα απόβλητα οι όροι "ανάκτηση" και "αξιοποίηση" έχουν χρησιμοποιηθεί από κοινού (πρβλ. εργασίες διαχείρισης που χαρακτηρίζονται με το σύμβολο R).