• Σχόλιο του χρήστη 'Γεωργοπούλου Κατερίνα' | 16 Ιανουαρίου 2012, 10:00
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Σύμφωνα με το σημείο γ) της Παραγράφου 1 του Άρθρου 2 καθώς και με την λεζάντα του Πίνακα 5 του Παραρτήματος IV προκύπτει το συμπέρασμα ότι είναι πιθανόν το χωνεμένο υπόλειμμα από την διεργασία της αναερόβιας χώνευσης κτηνοτροφικών αποβλήτων να εμπίπτει στις διατάξεις της υπο διαβούλευσης ΚΥΑ. Το συγκεκριμένο θέμα πρέπει να διευκρινιστεί καθώς ορισμένες διατάξεις αυτής θέτουν όρους οι οποίοι έρχονται σε αντίθεση με την καθιερωμένη χρήση του χωνεμένου υπολείμματος στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και κατά συνέπεια θα δημιουργήσουν εμπόδια στην ανάπτυξη του συγκεκριμένου κλάδου στη χώρα μας. Σε μία μονάδα αναερόβιας χώνευσης τα κτηνοτροφικά απόβλητα υφίστανται βιολογική επεξεργασία κάτω από αναερόβιες συνθήκες είτε σε μεσοφιλικές είτε σε θερμοφιλικές είτε σε συνδυασμό αυτών των θερμοκρασιών για διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα ημερών. Τα προϊόντα αυτής της διεργασίας είναι δύο: το βιοαέριο, από την καύση του οποίου παράγονται ηλεκτρική και θερμική ενέργεια, και το χωνεμένο υπόλειμμα. Το παραγόμενο υπόλειμμα, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων χωρίς περαιτέρω επεξεργασία, διατίθεται ως εδαφοβελτιωτικό. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση Βιοαερίου (European Biogas Association) παραπάνω από το 95% του παραγόμενου χωνεμένου υπολείμματος στην Ευρώπη διατίθεται χωρίς περαιτέρω επεξεργασία στην γεωργία. Η ένταξη της μεσοφιλικής αναερόβιας χώνευσης στις συμβατικές μεθόδους και η υποχρέωση για αφυδάτωση του χωνεμένου υπολείμματος σε ποσοστά στερών άνω του 18% οδηγούν σε περιορισμό των δυνατών εδαφικών εφαρμογών του και σε αύξηση του επενδυτικού κόστους, κατά συνέπεια μπορεί να οδηγήσει σε ματαίωση πολλών επενδυτικών σχεδίων στον τομέα που είναι ακόμη στη χώρα μας υπό ανάπτυξη. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές για την επεξεργασία των κτηνοτροφικών αποβλήτων με αποτέλεσμα αυτά να διατίθενται ανεξέλεγκτα δημιουργώντας προβλήματα λόγω των οσμών και των υγειονομικών κινδύνων που αυτά φέρουν. Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό να δίνονται κίνητρα για τέτοιου είδους μονάδες οι οποίες μπορούν να δώσουν μια λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα, ενώ παράλληλα οδηγούν στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.