• Σχόλιο του χρήστη 'Νίκος Μαυρομμάτης' | 16 Ιανουαρίου 2012, 11:04
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Αξιότιμοι κύριοι, θα ήθελα να επισημάνω ότι το συγκεκριμένο σχέδιο έχει "δομικά" κενά, αφού στους ορισμούς: 1) δεν περιλαμβάνεται καθόλου ο ορισμός του "κομπόστ", ως αποτέλεσμα κατάλληλης μεθόδου επεξεργασίας της ιλύος, 2) στο παράρτημα VI δεν διευκρινίζει ή τουλάχιστον δεν διαχωρίζει την "θερμοφυλική σταθεροποίηση" από την "θερμοφυλική ζύμωση". Η υιοθέτηση της "κομποστοποίησης" ως μεθόδου επεξεργασίας δεν θα είχε απλά ένα τελικό προιόν με μειωμένο ποσοστό υγρασίας, αλλά ένα τελείως διαφορετικό υλικό με άριστες εδαφοβελτιωτικές ιδιότητες (διόρθωση μηχανικής σύστασης εδάφους, καλύτερος αερισμός, καλύτερη διατήρηση υγρασίας κτλ.) και άριστη πηγή θρεπτικών συστατικών. Μια αυστηρά ελεγχόμενη μέθοδος κομποστοποίησης με ταυτόχρονους αυστηρούς ελέγχους ποιότητας και κατηγοριοποίησης τελικού υλικού θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην δημιουργία ενός ασφαλούς πλαισίου εκμετάλλευσης της ιλύς ως εδαφοβελτιωτικό. Θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ένα νέο υλικό (κομπόστ) με σημαντικά θετικά χαρακτηριστικά τόσο για το έδαφος όσο και για την εκάστοτε τοπική κοινωνία. Θα πρέπει να δοθεί βάρος σε μια προσπάθεια ορθής και ολοκληρωμένης αντιμετώπισης της ιλύς των βιολογικών καθαρισμών και όχι σε μια προσπάθεια αντιμετώπιση επιμέρους "αρνητικών" χαρακτηριστικών του συγκεκριμένου υλικού. Θα πρέπει να σχεδιαστεί και να υιοθετηθεί μια ολοκληρωμένη μέθοδο "ανακύκλωσης" του συγκεκριμένου υλικού και όχι να σπαταληθεί ενέργεια και χρόνος σε προσπάθειες περιορισμού χρήσης της ιλύς με βάση τα υπάρχοντα χαρακτηριστικά της, το μόνο που θα καταφέρουμε είναι να μετατοπίσουμε απλά το "πρόβλημα" σε κάποια επόμενη φάση διαχείρισης της. Φιλικά, Ν.Μαυρομμάτης