• Σχόλιο του χρήστη 'Δρ. ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΣΙΤΣΩΝΗΣ' | 18 Ιανουαρίου 2012, 12:25

     Η περιφέρεια του ΔΑ.Σ.Ε. ορίζεται από το Καταστατικό του Παρατήρηση: Θα πρέπει να συσταθεί επιτροπή-σε επίπεδο νομού-η οποία και να καθορίσει αποδεκτά όρια για τους οικείους ΔΑ.Σ.Ε., με βάση συγκεκριμένα γεωγραφικά, κοινωνικά αλλά και διαχειριστικά δεδομένα και σε συνδυασμό πάντα με την παραγωγικότητα και δυναμική τους.