• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ' | 12 Ιανουαρίου 2010, 11:31

    Θέλω να προτείνω, όσον αφορά στην εφαρμογή του προγράμματος Φωτοβολταϊκά στις Στέγες, ότι για να επιτύχουμε όσο το δυνατον μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών και ιδιαίτερα στην επαρχία, να επιτραπεί η τοποθέτηση Φωτοβολταϊκών με ισχύ έως τα 10Kw ΚΑΙ στον ελεύθερο χώρο των οικοπέδων όπου βρίσκονται οι κατοικίες. Η υπ'αριθμ 1945/134/17-1-2003 απόφαση Γ.Γ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την 16094/8-4-2008 (ΦΕΚ 917/Β'/08) παρ. 2 απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. "Εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων και Φ/Β στοιχείων" αναφέρει: Η εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων και Φωτοβολταϊκών συστημάτων επιτρέπεται και τους ακάλυπτους χώρους των οικοπέδων( στην εντός σχεδίου και στην εντός οικισμών χωρίς σχέδιο δόμησης) με την επιφύλαξη του άρθρου 23 της υπ'αρίθμ. 3046/304/89 απόφασης (Κτιριοδομικός Κανονισμός) περί φύτευσης οικοπέδων. Ενώ το άρθρο 23 της Υπουργικής απόφασης 3046/304/89 περί Φύτευσης οικοπέδων στην παρ.1 αναφέρει: Ο υποχρεωτικά ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου τουλάχιστον κατά τα 2/3 του πρέπει να περιμένει χωρίς επίστρωση για να μπορεί να φυτευτεί. Με βάση τις ως άνω Υπουργικές αποφάσεις θεωρώ ότι μπορεί να εφαρμοστεί η πρότασή μου και να γίνει ευκολότερη η εφαρμογή του προγράμματος για να συμβάλλει και ο απλός πολίτης στην Πράσινη Ανάπτυξη του τόπου. Επίσης ας εξετάσει το Υπουργείο τη δυνατότητα εφαρμογής του προγράμματος Φωτοβολταϊκά στις Στέγες σε ΟΛΑ τα σχολεία της χώρας , όπου είναι τεχνικά εφικτό, ώστε να έρθουν τα παιδιά μας κοντά σε αυτό που καλείται ΑΠΕ και να ενισχυθούν οικονομικά τα σχολεία!!