• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΔΣ ΑΝΩ ΠΟΡΟΙΩΝ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ' | 26 Ιανουαρίου 2012, 22:40

    Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας πιστεύουμε ότι θα εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του συνεταιρισμού και θα ρυθμίζει με ορθό τρόπο την επικοινωνία,συνεννόηση και συνεργασία των μελών μεταξύ τους.