• Σχόλιο του χρήστη 'RF Energy A.E.' | 12 Ιανουαρίου 2010, 19:18

    Αξιότιμη κα Υπουργέ, Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να διατυπώσουμε τις προτάσεις μας επί του σχεδίου νόμου που αφορά τη διαδικασία έκδοσης αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. Προκειμένου να προωθηθεί η ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων, προτείνουμε το Υ.Π.Ε.Κ.Α σε συνεργασία με τα λοιπά συναρμόδια υπουργεία, εντός 2 μηνών, να προσθέσει στην υφιστάμενη νομοθεσία διατάξεις που θα επιτρέπουν την ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων, κατά τρόπο ώστε τόσο το Γ.Ε.Ε.Θ.Α. όσο και το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας να μπορούν να γνωμοδοτήσουν για την ανάπτυξη των εν λόγω αιολικών πάρκων, για τις εγκαταστάσεις της υποβρύχιας διασύνδεσής τους όσο και για τη ναυσιπλοΐα εντός και γύρω αυτών. Παράλληλα θα πρέπει να μεταφερθούν στην ελληνική νομοθεσία διατάξεις περί ναυσιπλοΐας εντός και γύρω από τα θαλάσσια αιολικά πάρκα σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή και εθνικά πρότυπα (όπως για παράδειγμα τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται στη Βόρειο Θάλασσα, στη Δανία και στην Ολλανδία). Με τιμή, Για την RF Energy A.E. Ιωάννης Παντούσης Ευάγγελος Κοροβέσης Γενικός Διευθυντής Γενικός Διευθυντής