• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΗΜ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ' | 31 Ιανουαρίου 2012, 16:05

    Αρθρο 13 Σελ. 13, εδάφιο Β.2: Δεν νοείται μια “χωματερή” να καθορίζεται ως ειδική χρήση γης. Σελ. 14, εδάφιο Γ.2: Να διευκρινισθεί αν στην έννοια των “Νεκρών” περιλαμβάνονται και τα νεκρά ζώα.