• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΔΑΣ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ - ΕΝΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ' | 1 Φεβρουαρίου 2012, 10:22

    ΘΕΜΑ: «ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» Υποβάλλουμε προτάσεις – απόψεις για το σχέδιο νόμου περί Δασικών συνεταιρισμών ως ακολούθως: Άρθρο 11: Συνεταιριστική μερίδα 500,00 Ευρώ για την κάλυψη των αναγκών του συνεταιρισμού σε έκδοση εγγυητικών επιστολών προς δασαρχεία, αγορές καυσίμων, τροφών ζώων και λοιπές δραστηριότητες.