• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΔΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ - ΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΝΘΟΥΣΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ' | 1 Φεβρουαρίου 2012, 10:15

    Η Συνεταιριστική μερίδα πρέπει να είναι 500 Ευρώ αντί 200 για την κάλυψη των αναγκών του συνεταιρισμού και με έκδοση εγγυητικών επιστολών.