• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΔΣ ΜΗΛΕΑΣ - ΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΗΛΕΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ' | 1 Φεβρουαρίου 2012, 10:53

    Συνεταιριστική μερίδα 500,00 Ευρώ για την κάλυψη των αναγκών του συνεταιρισμού σε έκδοση εγγυητικών επιστολών προς δασαρχεία, αγορές καυσίμων, τροφών ζώων και λοιπές δραστηριότητες.