• Σχόλιο του χρήστη 'RF Energy A.E.' | 13 Ιανουαρίου 2010, 10:30

    Αξιότιμη κα Υπουργέ, Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να διατυπώσουμε τις προτάσεις μας επί του σχεδίου νόμου που αφορά τη διαδικασία έκδοσης αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. Ως εκ τούτου προτείνουμε να θεσπιστεί ειδικό πλαίσιο για τα αιολικά έργα τα οποία συνδυάζονται με μονάδες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας οποιασδήποτε τεχνολογίας καθώς τα έργα αυτά συμβάλλουν καταλυτικά στην ευστάθεια του δικτύου. Πιο συγκεκριμένα προτείνουμε τα εν λόγω έργα να εξετάζονται ει δυνατόν ξεχωριστά και πάντα κατά προτεραιότητα σε σχέση με τα υπόλοιπα έργα ΑΠΕ, να διέπονται από συντομότερη αδειοδοτική διαδικασία σε σχέση με τα υπόλοιπα έργα ΑΠΕ αλλά και να επωφελούνται από ειδικά τιμολόγια. Με τιμή, Για την RF Energy A.E. Ιωάννης Παντούσης Ευάγγελος Κοροβέσης Γενικός Διευθυντής Γενικός Διευθυντής