• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΑ.ΣΥ.Λ' | 2 Φεβρουαρίου 2012, 11:07

    Δασικός Συνεταιρισμός Λεχόβου ΔΑ.ΣΥ.Λ Λέχοβο-Φλώρινας Τ.Κ.: 53073 Πληροφορίες: Τζουβάρας Παναγιώτης Τηλ:6974478777 Άρθρο 06:Κωλύματα 1. Δεν μπορεί να γίνει μέλος Δασικού Συνεταιρισμού εργασίας όποιος: α) Είναι έμπορος ξυλείας ο ίδιος ή η/ο σύζυγός αυτού ή πρόσωπο με το οποίο έχει συγγένεια πρώτου βαθμού β) Ασκεί δραστηριότητες ανταγωνιστικές με εκείνες του συνεταιρισμού. γ) Βλάπτει τα συμφέροντα του συνεταιρισμού με οποιονδήποτε τρόπο. δ) Έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση ε) Έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή εκ δόλου πλημμέλημα, σε βάρος της περιουσίας Δασικής Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή του Δημοσίου. στ) Έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή εκ δόλου πλημμέλημα για παραβάσεις της δασικής νομοθεσίας. Για τις περιπτώσεις των παρ. 1ε και 1στ η απαγόρευση ισχύει μέχρι τη διαγραφή της ποινής από το ποινικό μητρώο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 2. Το καταστατικό μπορεί να ορίζει και άλλες προϋποθέσεις ή κωλύματα για μη συμμετοχή στο Δασικό Συνεταιρισμό Εργασίας αρκεί να μη δυσχεραίνεται η ελεύθερη εγγραφή μελών.