• Σχόλιο του χρήστη 'WWF Ελλάς' | 13 Ιανουαρίου 2010, 13:02

    Η κλιματική αλλαγή αποτελεί μια πρόκληση παγκόσμιας κλίμακας, η οποία ήδη επηρεάζει τα φυσικά οικοσυστήματα και τα είδη χλωρίδας και πανίδας του πλανήτη, στην αντιμετώπιση της οποίας έχουν υποχρέωση όλα τα κράτη να συνδράμουν. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες στην αντιμετώπισή της. Ως εκ τούτου, νομοθετικές ρυθμίσεις που θα ενισχύσουν την προώθηση και την ανάπτυξη των ΑΠΕ στη χώρα μας είναι απαραίτητες. Το WWF Ελλάς χαιρετίζει το γεγονός ότι η νέα Κυβέρνηση θέτει την προώθηση των ΑΠΕ ως προτεραιότητα. Ωστόσο, επισημαίνει πως η ανάπτυξη έργων ΑΠΕ είναι καταδικασμένη σε περιβαλλοντική αποτυχία, αν δεν σχεδιαστεί και τεθεί σε εφαρμογή με πραγματικό σεβασμό προς το σύνολο των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων και αναγκών της χώρας και με κεντρικό σχεδιασμό, του οποίου η εφαρμογή θα παρακολουθείται επισταμένα από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ). Το WWF Έλλας έχει αποστείλει στο ΥΠΕΚΑ και αναρτήσει στην ιστοσελίδα http://www.wwf.gr, τα σχόλιά του επί του σχεδίου νόμου.