• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΔΜΗΕ Α.Ε.' | 29 Φεβρουαρίου 2012, 11:54

    Στο άρθρο 13, να προστεθούν εδάφια 12, 10 και 11 στις παραγράφους Α, Β και Γ αντίστοιχα, που να αφορούν σε «Υποδομές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας».