• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ' | 13 Ιανουαρίου 2010, 23:24

    Αθήνα, Ιανουάριος 2010 Προς : την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κα Τίνα Μπιρμπίλη ΘΕΜΑ : Παρέμβαση στη δημόσια διαβούλευση για το υπό συζήτηση σχέδιο νόμου για την «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, Δράττοντας την ευκαιρία, της δημόσιας διαβούλευσης για σημαντικά θέματα της πολιτικής στην ελληνική επικράτεια, θα θέλαμε να συμβάλλουμε με την κατάθεση της άποψης της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας στη δημόσια συζήτηση για το προτεινόμενο νομοσχέδιο «Επιτάχυνσης της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρεία, ιδρυθείσα το 1950 από τους αείμνηστους Ιωάννη και Άννα Πετροχείλου, σκοπό έχει την εξερεύνηση και μελέτη των καρστικών μορφών καθώς και την ανάδειξη και προστασία σπηλαίων, βαράθρων, υπόγειων ποταμών και εν γένει των ιδιαίτερων γεωμορφών που κοσμούν την ελληνική φύση και αλληλεπιδρούν εδώ και χιλιάδες χρόνια με τον άνθρωπο, τη χλωρίδα και την πανίδα. Η σπηλαιολογία, άγνωστη σχετικά στο ευρύ κοινό ενασχόληση ερασιτεχνών και επιστημόνων, έχει συνεισφέρει με τις δραστηριότητες των πολυπληθών σπηλαιολόγων που ασχολούνται με αυτήν, τόσο στην ανάδειξη του παγκόσμιου υπόγειου πλούτου του πλανήτη όσο και στις γνώσεις της ανθρωπότητας σχετικά με την γεωλογική, κλιματική, περιβαλλοντική, βιολογική, οικολογική και ανθρωπολογική ιστορία της γης. Τα σπήλαια, σύμφωνα και με τα επιστημονικά δεδομένα, λειτουργούν ως ρυθμιστές στον κύκλο του νερού, λόγω δε των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν σε αυτά χαρακτηρίζονται πολύτιμοι σχηματισμοί για την διατήρηση της βιοποικιλότητας ενώ έχουν υπάρξει καταφύγια της ανθρωπότητας σε δύσκολες περιόδους, διασώζοντας σημαντικά στοιχεία του αρχαίου και νεότερου πολιτισμού μας. Η Ελλάδα δε, λόγω του ιδιαίτερου γεωλογικού της αναγλύφου παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία καρστικών σχηματισμών με πάνω από 10.000 καταγεγραμμένα σπήλαια, τα οποία κατανέμονται κυρίως στους βασικούς ορεινούς όγκους της επικράτειας, με έμφαση σε περιοχές με ανθρακικά –ασβεστολιθικά πετρώματα, τα οποία παίζουν ρυθμιστικό ρόλο στις υδρογεωλογικές λεκάνες της χώρας, υπόκεινται δε οι περισσότερες, στο καθεστώς προστασίας ΦΥΣΗ 2000 και ΖΕΠ. Σύμφωνα με τη διεθνή και εθνική νομοθεσία, άρθρο 24 του Συντάγματος και κυρίως το νόμο 1650/1986, άρθρο 19 και παρ. 4 τα σπήλαια είναι προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί ενώ κατά το ίδιο άρθρο παρ. 1 θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και περιοχές απολύτου προστασίας της φύσης (ως εξαιρετικά ευαίσθητα οικοσυστήματα, βιότοποι ή οικότοποι σπάνιων ή απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας ή άγριας πανίδας ή εκτάσεις που έχουν αποφασιστική θέση στον κύκλο ζωής σπάνιων ή απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών της άγριας πανίδας). Συνεπώς, η χωροθέτηση εγκαταστάσεων ΑΠΕ στους ορεινούς όγκους και τα νησιά της χώρας σε συνδυασμό με τα συνοδά έργα (αποψιλώσεις δασών και δασικών εκτάσεων, χωματουργικές εργασίες στην κορυφογραμμή, διανοίξεις δρόμων, εκσκαφές στερεώσεων/βάσεων, ευρεία χρήση σκυροδέματος κ.λπ.), δύναται να προκαλέσει μη αναστρέψιμες βλάβες τόσο άμεσα στα προστατευτέα αντικείμενα (καταστροφή εγκοίλων από τις εργασίες), όσο και στις συνδεδεμένες με αυτά φυσικές διεργασίες (κύκλος νερού, αέρα, εδάφους κ.λπ.), στους φυσικούς πόρους (νερό, έδαφος) και την βιοποικιλότητα που συνοδεύει αυτούς τους οικοτόπους, χωρίς να συνυπολογίσουμε την αισθητική, πολιτισμική και ανθρωπολογική αξία που αυτά έχουν. Συνεκτιμώντας την ανάγκη συνεισφοράς της χώρας στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στην αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών αλλά και την ουσιαστική ρυθμιστική λειτουργία αυτών των οικοτόπων στις κλιματολογικές συνθήκες εφόσον αυτά παραμένουν άθικτα και διευρύνοντας το καθεστώς προστασίας και σε άλλες περιοχές, παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψιν στο προαναφερόμενο σχέδιο νόμου ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ την ανάγκη προστασίας των περιοχών αυτών με καθολικό αποκλεισμό τους από επενδυτικά προγράμματα ιδιωτών ή και δημόσιων φορέων, την άμεση δημιουργία φορέων διαχείρισης των περιοχών NATURA 2000 και την άμεση κήρυξη των καρστικών μορφών σε περιοχές απολύτου προστασίας. Θεωρούμε ότι η προσεκτικότερη μελέτη και σωστή χωροθέτηση εγκαταστάσεων ΑΠΕ είναι εφικτή, με τις λιγότερο δυνατές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον της χώρας και την αποφυγή αμετάκλητων καταστροφών στο φυσικό τοπίο και τους πόρους. Εκτιμώντας την ειλικρινή σας πρόθεση, ελπίζουμε να λάβετε σοβαρά υπόψη τις απόψεις μας. Για το Δ. Σ. της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας, Γιώργος Αντωνόπουλος, Πρόεδρος Φάνης Έλληνας, Γενικός Γραμματέας