• Σχόλιο του χρήστη 'ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ' | 20 Μαρτίου 2012, 11:29

    ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος συμμετέχει στη δημόσια διαβούλευση του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον τουρισμό, παρόλο που ο εξαιρετικά σύντομος χρόνος που έχει τεθεί από το ΥΠΕΚΑ προς διαβούλευση δεν αρκεί για τεκμηριωμένη σχολίαση των διατάξεων του νέου πλαισίου και σύνθεση των απόψεων των μελών του. Επειδή όμως θεωρεί ότι το χωροταξικό πλαίσιο αποτελεί το πιο σημαντικό νομοθετικό εργαλείο που θα καθορίσει την τουριστική πολιτική τα επόμενα χρόνια, θα περιοριστεί σε πρώτες παρατηρήσεις, ζητώντας τις αναγκαίες διευκρινίσεις από το ΥΠΕΚΑ. • Κατ’ αρχήν το Ξ.Ε.Ε. συμφωνεί με την μεταβίβαση της ευθύνης της ακριβούς χωροθέτησης σε υποκείμενο επίπεδο σχεδιασμού, ώστε οι τελικές αποφάσεις να λαμβάνονται υπό τη βάσανο της επιστημονικής προσέγγισης στην τοπική κλίμακα, αφού ζυμωθούν με τις αξίες και τις αρχές που εμφορούνται οι τοπικοί φορείς. Όμως, ενώ είναι κατανοητό και επιθυμητό το περιφερειακό επίπεδο δράσης, δεν ισχύει το ίδιο για τις αναφορές, που υπάρχουν στο σχέδιο ότι θα οριστούν περιοχές, (όπως οι φθίνουσες ανεπτυγμένες περιοχές ή οι περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος με μειονεκτικά χαρακτηριστικά και κυρίαρχες χρήσεις άλλες από τον τουρισμό)μέσω κοινής δράσης των Υπουργείων ΠΕΚΑ-ΠΟΤ. • Η κατηγοριοποίηση του εθνικού χώρου σε 10 κατηγορίες περιοχών, οι οποίες μαζί με τις υποκατηγορίες ανέρχονται σε 18, δημιουργεί σύγχυση και καθιστά το πλαίσιο πολύπλοκο και δυσδιάκριτο. Εξάλλου, η έλλειψη των σχετικών χαρτών που δεν διατίθενται προς το παρόν στα πλαίσια της διαβούλευσης δεν βοηθά στη δημιουργία ασφαλούς υποστηρικτικής βάσης. • Στις περιπτώσεις που δεν έχει ολοκληρωθεί η ακριβής οριοθέτηση των περιοχών, η αδειοδότηση των τουριστικών δραστηριοτήτων με τη μέθοδο της «συνεκτίμησης των χωροταξικών κατευθύνσεων και περιβαλλοντικών περιορισμών από τις αρμόδιες αρχές» δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά. • Ένας από τους κύριους στόχους του Ξ.Ε.Ε. είναι η αναβάθμιση της ποιότητας του υφιστάμενου ξενοδοχειακού δυναμικού όλης της χώρας, η οποία δεν συνδέεται υποχρεωτικά μόνο με την προαγωγή σε υψηλές κατηγορίες ξενοδοχειακών καταλυμάτων, αλλά και με τον συνεχή και ολοκληρωμένο ποιοτικό εκσυγχρονισμό όλων των κατηγοριών. Ο αποκλεισμός των χαμηλών κατηγοριών από τη δυνατότητα αναβάθμισης των υπηρεσιών τους, που επιχειρείται μέσω του χωροταξικού, θα αποβεί σε βάρος της συνολικής εικόνας του τουριστικού μας προϊόντος, θα αποτρέψει δηλαδή και θα αποκλείσει τον μεγαλύτερο όγκο των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων από την ποιοτική αναβάθμιση, διότι τα ξενοδοχεία αυτά, χωρίς δυνατότητα βελτίωσης και χωρίς ισχυρά κίνητρα απόσυρσης, θα συνεχίσουν να λειτουργούν με τους ίδιους όρους, μειώνοντας την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού. • Η σωστή μέριμνα για τις λουτροπόλεις φαίνεται να προσκρούει στο ίδιο εμπόδιο της απαγόρευσης αναβάθμισης και εμπλουτισμού των εγκαταστάσεων των υφισταμένων ξενοδοχειακών καταλυμάτων χωρίς προαγωγή στην κατηγορία των 4 και 5 αστέρων, προϋπόθεση παράλογη με δεδομένες τις κτιριακές δυνατότητες του υπάρχοντος ξενοδοχειακού δυναμικού. • Η ομαδοποίηση των νησιών εμφανίζεται προβληματική μέχρι τον καθορισμό τους από τα περιφερειακά πλαίσια, όπως επίσης και η σύνδεση της έκτασης του νησιού σε σχέση με τους οργανωμένους υποδοχείς παρουσιάζεται αυθαίρετη. • Η κατάταξη των οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων σε τρείς κατηγορίες από άποψη μεγέθους και βαθμού έντασης της ανάπτυξης και σε δύο κατηγορίες από άποψη τύπου και η επακόλουθη επιλεκτική σύνδεσή τους με τη χωροθέτηση νέων τουριστικών δραστηριοτήτων στις διάφορες περιοχές του εθνικού χώρου, σε πολλές περιπτώσεις δεν προκύπτει να έχει την αναγκαία τεκμηρίωση. • Η καλή πρωτοβουλία της ένταξης των εγκαταλελειμμένων οικισμών ως διακεκριμένης κατηγορίας μαζί με τους προστατευόμενους οικισμούς δείχνει να υπονομεύει την αξιοποίησή τους με τη δυνατότητα πραγματοποίησης νέων μεγαλύτερου μεγέθους επενδύσεων ή ανάπτυξης σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων χωρίς περιορισμούς. Το Ξ.Ε.Ε., μετά από αυτές τις γενικές επισημάνσεις, επιφυλάσσεται να καταθέσει λεπτομερείς θέσεις και προτάσεις επί του νέου χωροταξικού στα πλαίσια του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, όπου συμμετέχει ως μέλος.