• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ' | 20 Μαρτίου 2012, 17:05

    Με την παρούσα επιστολή μας σας υποβάλλουμε τις απόψεις μας επί του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό το οποίο έχει τεθεί προς διαβούλευση. Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι ο τουρισμός πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ο σημαντικότερος παραγωγικός τομέας της Ελληνικής Οικονομίας, και το Ειδικό Πλαίσιο που τον ρυθμίζει θα πρέπει να είναι προϊόν ευρύτατης διαβούλευσης και εκτεταμένης επεξεργασίας και όχι διαβούλευσης-εξπρές 10 ημερών, η οποία πιθανότατα θα οδηγήσει σε λάθη ή παραλήψεις. Από μια πρώτη ανάγνωση λοιπόν του υπό διαβούλευση σχεδίου εντοπίσαμε σημεία που οπωσδήποτε χρήζουν αναθεώρησης, όπως: • Κατηγοριοποίηση του εθνικού χώρου σε 10 κατηγορίες περιοχών με ελάχιστες χωρικές αναφορές που δημιουργεί σύγχυση και πολυπλοκότητα η οποία εντείνεται με την έλλειψη των σχετικών χαρτών που δεν διατίθενται. • Στο Ειδικό Πλαίσιο γίνεται ελάχιστη αναφορά σε επάρκεια φυσικών πόρων και καμία σε δείκτες φέρουσας ικανότητας. • Το Ειδικό Πλαίσιο δεν προσανατολίζεται στον ποιοτικό εναλλακτικό τουρισμό και στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας και υποβαθμίζει το ρόλο των τουριστικών καταλυμάτων μικρής και μεσαίας κλίμακας. • Επιτρέπεται η δημιουργία σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων σε ακατοίκητα νησιά (μηδενικός πληθυσμός κατά την τελευταία υπογραφή). • Η άποψη μας είναι ότι πρέπει να επιτρέπεται η χωροθέτηση οργανωμένων υποδοχέων σε περιοχές Natura 2000 μόνο εφόσον έχει εκπονηθεί και εγκριθεί ειδική περιβαλλοντική μελέτη (ΕΠΜ) που θα αξιολογεί αν οι περιοχές χρειάζονται ειδικές ρυθμίσεις ανεξάρτητα από το επιτακτικό των οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων. • Στο σημείο που αναφέρεται στην ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού, και πιο συγκεκριμένα τουρισμού κρουαζιέρας απουσιάζει τελείως η Κρήτη. Ειδικά για την ανάπτυξη cruise passenger terminals ως περιοχές προτεραιότητας αναφέρονται η Θεσσαλονίκη, το Κατάκολο, η Ρόδος, ο Βόλος, η Καβάλα, η Κως και η Πάτμος, ενώ η Κρήτη που είναι το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας και αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς του κόσμου και που διαθέτει λιμάνια που έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν μεγάλα κρουαζιερόπλοια, δεν θεωρείται ως «προτεραιότητα» για την ανάπτυξη κρουαζιέρας. • Γίνεται διευρυμένης κλίμακας χωροθέτηση εγκαταστάσεων Golf, όχι με βάση τους διαθέσιμους φυσικούς πόρους της περιοχής αλλά με εξεύρεση υδατικών πόρων από τριτοβάθμια επεξεργασία λυμάτων και αφαλάτωση. Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι όταν οι υδατικοί πόροι είναι ανεπαρκείς η χρήση νερού από τριτοβάθμια επεξεργασία λυμάτων ή αφαλάτωση πρέπει να έχουν άλλη προτεραιότητα χρήσης και όχι γήπεδα Golf. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει η συγκεκριμένη μορφή τουρισμού να εναρμονίζεται με τα περιβαλλοντικά δεδομένα της περιοχής εγκατάστασης ώστε να μην, αλλοιώνει την ταυτότητα του τοπίου που αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα της. Οι παραπάνω επισημάνσεις-παρατηρήσεις είναι μερικές από αυτές που καταγράφουμε και πιστεύουμε ότι η σχετική ΚΥΑ χρειάζεται παράταση στο χρόνο διαβούλευσης ώστε να υπάρχει χρόνος για παραπέρα επεξεργασία. Αντιπεριφερειάρχης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Περιφέρειας Κρήτης ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ