• Σχόλιο του χρήστη 'Δήμος Νιάτων - Νομός Λακωνίας' | 14 Ιανουαρίου 2010, 10:52

    Το Δημοτικό Συμβούλιο Νιάτων Λακωνίας συγχαίρει την Υπουργό ΠΕΚΑ για την αγάπη που επιδεικνύει για το Περιβάλλον, της εύχεται καλή χρονιά και καλή επιτυχία στο έργο της και καταθέτει την γνώμη του για το σχέδιο νόμου η οποία είναι εν συντομία η εξής: 1) Τμήμα της έκτασης που καταλαμβάνει ο Δήμος µας, έχει χαρακτηριστεί ως περιοχή του δικτύου Φύση 2000 για την προστασία αρπακτικών πουλιών. Η περιοχή αυτή είναι αδιατάρακτη στο διάβα των αιώνων και θα πρέπει να παραμείνει έτσι. Τμήμα αυτής της περιοχής αποτελεί μέρος του δημοσίου και υπό μόνιμη δασοπονική μελέτη δάσους Κρεμαστής. Εντός αυτών των περιοχών δεν πρέπει να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες. Είναι γνωστή η περίπτωση του δάσους της Κρεμαστής που κινδύνευσε από χωροθέτηση αιολικού σταθμού γνωστών συμφερόντων. Ευτυχώς ως φαίνεται η Πολιτεία κατανόησε το λάθος της. Το σχέδιο νόμου µε τις διατάξεις του περί προτεραιότητας υψίστης σημασίας με άλλες περιβαλλοντικές ή κοινωνικές παραμέτρους και με τοπικές επιπτώσεις δεν µας βρίσκει σύμφωνους. 2) Πρόβλημα επίσης έχει προκύψει και µε το ενδεχόμενο άναρχης υπερσυγκέντρωσης φωτοβολταϊκών στον κάμπο της Απιδιάς πλησιέστατα στον οικισμό. Παρακαλούμε να τεθούν κανόνες και σε αυτό το ζήτημα και ως τότε να μην επιτραπεί η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στον κάμπο του χωριού και να ακυρωθεί κάθε σχετική διαδικασία. 3) Οι σχετικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρονται σε αποκεντρωμένη παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας για να µην έχει απώλειες το σύστημα. Αναφέρονται και οι τεράστιες προοπτικές για την αύξηση στη συμμετοχή της βιομάζας στο ενεργειακό μίγμα και για παραγωγή ηλεκτρισμού, πράγμα που θα φέρει απασχόληση και περιφερειακή ανάπτυξη. Τι θα κάνει η κυβέρνηση προς αυτήν την κατεύθυνση; 4) Δεν κατανοούμε γιατί δεν καλούμεθα ως τοπικές κοινωνίες να υποδείξουμε εμείς τις κατάλληλες περιοχές για την ανάπτυξη των ΑΠΕ και γιατί δεν εφαρμόζεται το μοντέλο των συνεταιρισμών ή η υποβοήθηση άλλων συμμετοχικών σχημάτων για την κάλυψη των τοπικών αναγκών για ενέργεια και γιατί δεν αναπτύσσονται τοπικά δίκτυα που θα επικοινωνούν µε το κεντρικό δίκτυο. Ο άνεμος είναι ένας τοπικός πόρος και θα πρέπει να τον εκμεταλλευτούν κατά προτεραιότητα οι κοινότητες των Ελλήνων. Διαφωνούμε µε το πνεύμα του σχεδίου νόμου περί προτεραιότητας των αδειοδοτήσεων που ευνοούν τις μεγάλες εταιρείες έναντι των ευκαιριών για ανάπτυξη των ΑΠΕ προς όφελος των τοπικών κοινωνιών γιατί περί αυτού πρόκειται και όχι «για κατάλληλα μέτρα» (υπέρ ποίων;) για την προστασία του κλίματος κατά προτεραιότητα σε σχέση µε τις τοπικές επιπτώσεις. Και το κλίμα μπορούμε να προστατεύσουμε, και να μετριάσουμε τις τοπικές επιπτώσεις και να πετύχουμε την κοινωνική συνοχή µέσω της αποκεντρωμένης παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας αν κατευθυνθούν τα υποστηρικτικά μέτρα και οι πόροι από το ΕΣΠΑ των Ελλήνων στις κοινότητες. Αυτά είναι τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία του κλίματος αλλά και της Ελληνικής κοινωνίας προς την κατεύθυνση της αειφορίας και της ασφάλειας του τοπικού ενεργειακού εφοδιασμού µε την διατήρηση της κοινωνικής συνοχής στα πλαίσια του επαναπροσδιορισμού της περιφερειακής ανάπτυξης. Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Νιάτων