• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ' | 10 Σεπτεμβρίου 2012, 15:35

    Καλοδεχούμενος ο ορισμός του "Κτηρίου με σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση" αν και πρέπει να είναι πιο σαφής ορίζοντας την μέγιστη κατανάλωση πρωτογενούς ενέργεια του κτιρίου αναφοράς π.χ. 10 KWh/m² και της "ριζικής ανακαίνισης". Πρέπει να διευκρινιστεί επίσης πως οι Αντλίες θερμότητας εκμεταλλεύονται τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μόνο ως προς ένα ποσοστό αυτών αναλόγως του παράγοντα μέσης εποχιακής απόδοσης SPF (βλ. παράρτημα VII Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2009/28/EK). Ως εκ τούτου οι αντλίες θερμότητας για να θεωρηθούν ανανεώσιμες μορφές ενέργειας θα πρέπει να διαθέτουν συγκεκριμένο SPF π.χ. >3,3 Η προερχόμενη από δασοπονία βιομάζα αν και αποτελεί ανανεώσιμη πηγή ενέργειας δεν συνεισφέρει ιδιαίτερα στην αειφόρο ανάπτυξη. Είναι σωστό να μην πριμοδοτείται όπως η ηλιακή, αιολική, γεωθερμική, αεροθερμική ενέργεια. Ως συσκευές χαρακτηρίζονται τα στοιχεία του Η/Μ εξοπλισμού που δεν διαθέτουν κινούμενα μέρη. Εάν διαθέτουν κινούμενα μέρη (κινητήρα) τότε χαρακτηρίζονται μηχανήματα. Έτσι ο λέβητας είναι μία συσκευή - εναλλάκτης, νερού – καυσαερίων. Άλλο πράγμα είναι ο καυστήρας (μηχανή για την καύση του εκάστοτε καυσίμου).