• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτριος Κυρκιλής' | 19 Οκτωβρίου 2012, 17:04

    CORAL A.E. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 5 – 2. Παρέχεται ευρεία νομοθετική εξουσιοδότηση καθορισμού των προϋποθέσεων και ορίων ως προς τη δυνατότητα διατήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης εκτός της Ελληνικής επικράτειας. Θεωρούμε επιβεβλημένο τον εξ αρχής καθορισμό στο νόμο των μέγιστων ορίων (ποσοστών) των αποθεμάτων που θα μπορεί να τηρούνται στο εξωτερικό, καθώς και την περιγραφή κριτηρίων σχετικά με το πού θα επιτρέπεται αυτά να τηρούνται ώστε να είναι ευχερώς προσβάσιμα (χώρες της Ε.Ε. με χερσαία σύνορα με τη χώρα?).