• Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού χαιρετίζει το γεγονός ότι η νέα Κυβέρνηση θέτει την προώθηση των ΑΠΕ ως προτεραιότητα, ειδικά υπό το πρίσμα της αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής. Θα πρέπει όμως να προσέξει ιδιαίτερα να μην στραφούν τελικά οι ΑΠΕ εις βάρος άλλων περιβαλλοντικών αξιών, όπως η βιοποικιλότητα και η πολιτιστική κληρονομιά. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει αποστείλει στο ΥΠΕΚΑ και αναρτήσει στην ιστοσελίδα http://www.ellet.gr, τις παρατηρήσεις της επί του σχεδίου νόμου για τις ΑΠΕ.