• Σχόλιο του χρήστη 'Ελευθερία Καμπόλη' | 10 Δεκεμβρίου 2012, 07:07

    Στην περ. (8) η "Τ.Ε.Δ.Κ." θα πρέπει να αντικατασταθεί από "Π.Ε.Δ." σύμφωνα με το πρόγραμμα "Καλλικράτης".